son:DA / interview

son:DA

interview s kreatívnou skupinou son:DA

 

 

MV> Myslíš si, že fenomén konceptualizmu v umení je stále aktuálny?   

M2> Keďže som koncepčne “trénoval”, alebo bol takto “trénovaný”, naučil som sa s tým vnútorne súhlasiť. Súčasné umenie je dnes metódou, ako robiť umenie, ale aj spôsobom, ako vytvárať hodnotné umelecké diela. Takže konceptuálny prístup tu bol dávno pred nami.

MV> Ako vnímaš politické a sociálne perspektívy v rámci slovinskej umeleckej scény?  

M2> Verím, že politické a spoločenské perspektívy sú čoraz aktuálnejšie a stávajú sa súčasťou nielen samotnej umeleckej tvorby, ale aj nášho individuálneho života a spôsobu, akým spoločne bojujeme za našu sociálnu a individuálnu evolúciu. Myslím, že nadišiel čas. Áno, sme stále bližšie.
 
MV> Globalizácia vytvorila novú generáciu slovinských umelcov, napriek rôznym prístupom majú svoj unikátny spoločný cieľ: reagovať na minulosť, otvoriť sa svetu a tvoriť novú budúcnosť...
 
M2> Myslím, že nie je fér takto hovoriť alebo zovšeobecňovať tento problém. Pozícia umelcov je dnes skutočne rôzna, rovnako školy a umelecké kontexty, z ktorých vychádzajú slovinskí umelci sú odlišné, takže “globálna logika” je iba zmesou lokálnych špecifík. Reakcia na minulosť, otváranie sa svetu, vytváranie novej budúcnosti, tvorba a umenie sú tu od nepamäti.

MV> Je priestor vyhradený pre multidisciplinárne stratégie v slovinskom umení dostatočný?
 
M2> Multidisciplinárne, alebo radšej použijem termín “interdisciplinárne” umenie, by malo mať toľko priestoru, koľko potrebuje. My, ľudské bytosti, sme multi-interdisciplinárni myslitelia a je prirodzené, že máme potrebu posúvať naše analytické a kritické myslenie, ktoré boli vždy súčasťou nášho spoločenského systému a kultúry.
 
MV> Ste aktívnymi aktérmi na slovinskej scéne, dá sa povedať, že v súčasnosti naberáte nový smer a pozície. Aké sú vaše plány?

M2> Nemyslím si, že by sme sa ocitli v novej pozícii alebo nabrali úplne nový smer. Ak uvažujem nad našou prácou, našimi metódami alebo koncepciami, sú čoraz čistejšie v artikulácii, logike a zároveň sú naše idey akoby čoraz “prítomnejšie”. Cítim, že obraz toho, čo robíme, je stále ostrejší a priamejší. V súčasnej dobe “skáčeme” od jedného umeleckého média k druhému, tretiemu a späť. Od výtvarného umenia, filmu, videa, performancie, zvuku a hudby, cez divadlo a prácu s inteligentnými a kreatívnymi ľudmi, cez nové spôsoby koncepcie tvorby až k porozumeniu post-dramatického divadla a verejnej performancii majstrovských diel svetovej literatúry. Samozrejme, je to náš multi-interdisciplinárny a kolektívny spôsob ako robiť umenie – to znamená, že máme garážovú galériu, nadáciu na podporu umeleckej teórie a praxe, prevádzkujeme malé kino, zapájame ľudí do nášho energického a kreatívneho systému, rastieme.


? Marika Vicari
: M2 (son:DA)


viac v ENTER+ / slovinsko