static_blog

Blog

V mojej hlave

Ryoichi Kurokawa je multimediálny umelec z Osaky, ktorý sa pohybuje v oblasti algoritmického umenia. Jeho tvorba je ukážkovým príkladom konceptuálnej audiovizuálnej architektúry ako je to v prípade diela rheo: 5 horizons – známeho z Ars Electronica. Počas Nuit Blanche v Košiciach 2013 vystavil svoje dve mediálne inštalácie: Mol a Oscillating Continuum.

son:DA

son:DA nie je synonymum pre umelecký kolektív, tandem, duo či samoúčelnú kreatívnu skupinu, ktoré sú príznačné pre inú skupinu autorov. Navyše, son:DA je zároveň son:da, sonDA, sonda, zonda, SON:DA, a SON:da. Rôzne modifikácie názvu vyplývajú z častého jazykového problému spôsobeného jeho používaním.

Horúci zemiak

"Nikdy som nebol považovaný za skutočného výtvarníka Severnej Ameriky, pretože som začínal s komiksom. Hovorím, že je to úsmevná záležitosť od chvíle, keď som začal vystavovať v galériách svoje prvé diela. Celé sa to deje iba v hlavách kurátorov, ktorí sú presvedčení, že legitímny umelec nemôže bohapusto kydnúť kúsok tušu na papier a nakresliť si komiks."

Svet nie je taký

Módny dizajnér a ilustrátor Orlando Hoetzel patrí k talentom súčasnej vlny nemeckej grafiky. Žil prelietavo v Hamburgu, Paríži, Madride, celkom nedávno pristál v mekke súčasného umenia v Berlíne. Nostalgicky a trochu zbytočne si rád zaspomína na štúdiá v Essene a Paríži, dnes vyučuje ilustráciu a módnu ilustráciu na viacerých berlínskych dizajnérskych školách.

Cut & Paste

Ruud van Empel je fotograf – alchymista, permanentne spochybňujúci tvár reality. Je zastúpený vo svetových galériách a zbierkach, okrem mnohých autorských fotobookov (Photoworks, 2009) ho nájdete aj v antológiách súčasnej progresívnej fotografie (Beyond Photography / Photography & Imagination, 2008). Žije v Amsterdame.

Hair in vitro

Hair in Vitro je transdisciplinárny projekt spájajúci biotechnológie s umeleckými a humanitnými odbormi. Koncepcia projektu je zameraná na výskum živého ľudského vlasu in vitro a ďalšie experimenty z pohľadu bioinžinierstva. V špeciálnych podmienkach laboratória má tento projekt za cieľ komplexne posúdiť optimálnu životnosť vlasov, ktoré sú odstránené z ľudského tela.