enter si_3

ENTER+ / slovinsko

„We are the nejšn on the best lokejšn.“

Kreatívny manuál pre súčasné slovinské umenie a literatúru:
Pila Rusjan / son:DA / Simona Vidmar / Polona Tratnik / Jernej Forbici / Eva Petrič / Nenad Cizl / Ana Pečar / Miha Ciglar / Marko Batista / Gašper Rus / Andrej R. Roza / Stanislava Repar / Primož Repar / Klemen Pisk / Brane Mozetič / Maja Vidmar / Vinko Moderndorfer / Iztok Osojnik / Stanka Hrastelj / Katja Plut / Vida Mokrin-Pauer / Nataša Kramberger / Tatjana Jamnik / Marijan Pušavec / Andrej Hočevar / Andrej E. Skubic / Milan Dekleva / Antonín Bajaja / Andrej Blatnik

122 strán / slovenský jazyk
A4 / tvrdá väzba / špirála / plná farebnosť / písmo FF Scala, Arcus
ISSN 1338-1946
Dive Buki © 2012

cena / 10 €

 

 


Cena / 0,00 €