static_knihy

Knihy

Július Hegyesy / Nová retrospektíva

Retrospektívny pohľad na tvorbu výtvarníka, ktorý sa už niekoľko dekád sústredene „prekresľuje“ k jednoduchosti, harmónii a pravde. Cigaretka, káva, slnečné okuliare!

Štefan Hudák / Scénografia môjho života

Monografia renomovaného scénografa vo väčšom ako vreckovom vydaní, ktorá neodradí ani neskúsených vreckárov!

IDM+15 / ENTER+ reloaded

Introspektívna propaganda Katedry intermédií & digitálnych médií FVU AU v redizajne ENTER+ alebo kolaboratívne vydanie diverzného manuálu. Reloaded!

Flexibuk No. 4 / Dandan & Nynewe

Flexibuk No. 4 predstavuje prozaika Daniela Safanoviča a fotografku Michaelu Knížovú. Možno temné, fatálne, no pravdivé a živé. Príbehy, ktoré sa stali skutočnosťou.

Flexibuk No. 3 / Dalimír & Vladimír

Flexibuk No. 3 predstavuje básnika Dalimíra Stana a ilustrátora Vladimíra Semana. V celej neužitočnej kráse a užitočnej konfrontácii 2 paralelných svetov.

Zuzana Husárová / Liminal

"Básne v pravidlených rámcoch tranzitu, času, abecedy, funkčne excentrické, idiosynkratické momenty a jazyk, ktorý sa kolíše a ortograficky križuje."  (Nick Monfort)