E 29_1

Enter / No. 29

Kreativno manuálos predal o adaďivesutno romano kumštos
 
Kreatívny manuál pre súčasné rómske umenie
ANDRÁS KÁLLAI / EMÍLIA RIGOVÁ / DAMIAN JAMES LE BAS / DELAINE LE BAS / DANIEL BAKER / IVETA KOKYOVÁ / JELENA SAVIĆ / MAŁGORZATA MIRGA-TAS / NIKOLA LUDLOVÁ / ROBERT GABRIS / SANDRA MANDIĆ / VERA LACKOVÁ / ALICA SIGMUND HERÁKOVÁ / JAW DIKH!
 
zostavili Emília Rigová & Nikola Ludlová
 
96 strán / slovenský + rómsky + český jazyk
A4 / tvrdá väzba / špirála / písmo FF Scala, Open Sans, Steelfish
ISSN 1338-1946
Dive Buki © 2017

Cena / 0,00 €