E 30_1

Enter / No. 30

„Nobody in the territory of all – all in the territory of nobody“
 
Michel Houellebecq / Vladimíra Komorovská / Gabriel Lukáč / Rudo Prekop / Ľubo Stacho / Monika Stacho / Laura Štrompachová / Andrej Žabkay / Michal Rohal & Nikolas Bernáth / Marcel Lacko / Zlatý čln (blok autorov) / Michal Mitrík / Radovan Potočár / Anton Baša / Lena Jakubčáková / Karol Stollmann / Pavel Maria Smejkal
 
compiled by Richard Kitta & Pavol Bratský
 
112 pages / Slovak language
A4 / hardback / spiral / full color / font Scala Pro, Arcus
ISSN 1338-1946
Dive Buki © 2017
 

Cena / 9,99 €