static_enter

časopis Enter

Enter / No. 22

Aktuálny Zweiundzwanzig je o súčasnom nemeckom umení odkazujúcom na slávny dederon a jeho hipsterskú pro-sociálnu angažovanosť. Pôžitok pre všetkých trendsetterov a coolistov!

Enter / No. 20

10% dnešnej populácie má chronickú insomniu, ktorú praktizuje najmenej trikrát do týždňa. Náš optimistický pohľad je, že zhruba rovnaké percento populácie sa zaoberá súčasným umením(?)

Enter / No. 19

Trochu života do umierania vo verejnom priestore, o čosi viac inovatívnosti, filozofického ponoru či umeleckého názoru a niekoľko exkluzívnych postrehov určených pre blaho kolektívnej budúcnosti.

Enter / No. 18

Neoremix alebo kreatívny manuál v SK jazyku, ktorý je sondou do súčasnej e-literatúry vrátane presahov, ktoré poukazujú na jej životaschopnosť v šírke umeleckého biotopu.

Enter / No. 16

Správna príručka media art-u nielen z východného (o)kraja obsahuje úspešnú analýzu mediálneho folklóru, neúspešne stanovenú diagnózu, augmentáciu vášho pôvodného videnia.

Enter / No. 14+15

Špeciálne dvojčíslo venované súčasnému media art-u Made in Japan. High tech-myslenie a východná tradícia v ukážkach jednotlivých autorov + 9 lekcií z japonského jazyka!