static_enter

časopis Enter

Enter / No. 24

Z tematickej dvadsaťštvorky sa dozvedáme o vyše 40-tich slovenských bipolárnych, ale aj spontánnych a riskujúcich vizuálnych básnikoch, označovaných za „pašerákov“.

Enter / No. 22

Aktuálny Zweiundzwanzig je o súčasnom nemeckom umení odkazujúcom na slávny dederon a jeho hipsterskú pro-sociálnu angažovanosť. Pôžitok pre všetkých trendsetterov a coolistov!

ENTER+ / repurposing

Neoremix alebo kreatívny manuál ENTER+ v EN jazyku, ktorý je sondou do súčasnej e-literatúry vrátane presahov, ktoré poukazujú na jej životaschopnosť v šírke umeleckého biotopu.

Enter / No. 20

10% dnešnej populácie má chronickú insomniu, ktorú praktizuje najmenej trikrát do týždňa. Náš optimistický pohľad je, že zhruba rovnaké percento populácie sa zaoberá súčasným umením(?)

Enter / No. 19

Trochu života do umierania vo verejnom priestore, o čosi viac inovatívnosti, filozofického ponoru či umeleckého názoru a niekoľko exkluzívnych postrehov určených pre blaho kolektívnej budúcnosti.

Enter / No. 18

Neoremix alebo kreatívny manuál v SK jazyku, ktorý je sondou do súčasnej e-literatúry vrátane presahov, ktoré poukazujú na jej životaschopnosť v šírke umeleckého biotopu.