Enter / No. 13_1

Enter / No. 13

„Stra-te-ný-na-po-li-sú-čas-né-ho-ar-tu.“
 
Norman Leto / Wojciech Bruszewski / Zofia Reznik / Gizela Mickiewicz / Krzysztof A. Topolski / Marek Chołoniewski / Michaliną Mistrzak / Piotr Stasiowski / Jacek Bukowski / Alexander Nawrocki / Adam Siemieńczyk / Stefan Jurkowski / Juliusz E. Bolek / Tomáš Rafa / Tomáš Agat Błoński / Szymon Nowak / Sylwia Siedlecka / Jan Polkowski / Tomasz S. Mielcarek / Stefan Zajonz / Alexandra Hinz-Wladyka / Angelika Fojtuch / Joanną Rzeźnik / Kasuya Akiko (Mirosław Bałka, Dominik Lejman) / Marek Glinkowski / Franciszek Orłowski / Krystyna Lenkowska / Magdalena Pocałuń-Dydycz / Zenon Ożóg / Janusz Pasterski
 
92 strán / slovenský jazyk
A4 / tvrdá väzba / špirála / plná farebnosť / písmo FF Scala, Arcus
ISSN 1338-1946
Dive Buki © 2013
 
cena / 5 €
 
 

Cena / 0,00 €