ENTER+ / Kreativno manuálos (EN)

ENTER+ / Kreativno manuálos (EN)

Creative Manual For Contemporary Romani Art

Kreativno manuálos predal o adaďivesutno romano kumštos:
ANDRÁS KÁLLAI / EMÍLIA RIGOVÁ / DAMIAN JAMES LE BAS / DELAINE LE BAS / DANIEL BAKER / IVETA KOKYOVÁ / JELENA SAVIĆ / MAŁGORZATA MIRGA-TAS / NIKOLA LUDLOVÁ / ROBERT GABRIS / SANDRA MANDIĆ / VERA LACKOVÁ / ALICA SIGMUND HERÁKOVÁ / JAW DIKH!

 

zostavili Emília Rigová & Nikola Ludlová

art directing: Michal Murin

grafická koncepcia: Martin Kolčak & Richard Kitta

layout & cover design: Jana Schönvická & Richard Kitta


96 strán / anglický + rómsky jazyk
A4 / tvrdá väzba / špirála / písmo FF Scala, Open Sans, Steelfish
ISBN 978-80-89677-20-7
Dive Buki © 2017

 

 


Cena / 20,00 €